نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارمایه‌ی معلمان و مربیان ابتدایی در یاددهی – یادگیری مهارت‌های زبان فارسی معیار – جلد دوم

کتاب "کارمایه معلمی" نوشته ی عبدالرحمان صفار پور است. از آنجایی که زبان فارسی معیار مبنای یادگیری و آموزش کلیه ی دروس مختلف است لذا نباید مغایرت نوشتاری میان آنها باشد ، در عیر اینصورت در یادگیری مفاهیم درسی و املای کلمه ها شک و ابهام به وجود می آورند.

کارمایه‌ی معلمان و مربیان ابتدایی در یاددهی – یادگیری مهارت‌های زبان فارسی معیار – جلد اول

کتاب "کارمایه معلمی " نوشته ی عبدالرحمن صفارپوراست. از آن جا که زبان فارسی  مبنای یادگیری و آموزش کلیه ی دروس مختلف است لذا نباید مغایرت نوشتاری میان آنها باشد، در غیر اینصورت در یادگیری مفاهیم درسی و املا ی کلمه ها شک و ابهام به وجود می آورند.