«در کلاس درس ریاضی»

مجموعه «بسته های یاددهی-یادگیری در کلاس درس ریاضی» برای همراهی با معلمان دوره ابتدایی در تدریس ریاضیات مدرسه‌ای تولید شده است. هر بسته شامل کتاب‌هایی است که: دانش مورد نیاز معلمان درباره آن موضوع را افزایش می‌دهد. نخستین بسته آموزشی از این مجموعه با موضوع کسر تالیف شده است. کتاب اول: «آنچه درباره کسر باید بدانیم»؛ کتاب دوم: «آنچه برای تدریس کسر باید بدانیم»؛ کتاب سوم: «کسر با فعالیت و بازی». علاوه بر این‌ها، چند برگه آموزشی شامل ابزارها و مدل‌ها و دیگر ضمائمی که در کتاب ها به آن اشاره شده به همراه سایر اجزای بسته ارائه می‌شود.
هم‌چنین با اسکن نشانک داخل کتاب، به فیلم ها و محتواهای آموزشی مناسب و مرتبط با کتاب های فوق دسترسی پیدا می‌کنید. 
سپیده چمن آرا، لیلا قدکساز خسروشاهی، مهدخت نقیبی بیدختی و محدثه کشاورز اصلانی مؤلفان این بسته آموزشی هستند که با کوله باری از دانش و تجربه این مجموعه را برای معلمان عزیز فراهم آورده‌اند.
مدرسه‌ی امروز
پرفروش ها

نیمکت : رویدادهای انتشارات مدرسه