در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

رشد هوش هیجانی مطالعه موردی

رشد و پرورش هوش هیجانی به هدایت کودکان در رشد و مدیریت و رهبری، سازگاری و کنار آمدن، شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران و رفتارهای متناسب با آن، انسجام افکار، احساسات و رفتار، توانایی کنترل و مدیریت احساسات در شرایط و موقعیت های بحرانی، تشریک مساعی و تقویت روحیه، کمک کرده و هیجان های منفی، مثل غم و اندوه، خشم و ترس، نومیدی، تنفر و نگرانی، احساس حقارت، احساس ناامنی و غیره را کاهش می دهد. بنابراین، اهمیت رشد و پرورش هوش هیجانی در اطفال و کودکان برای موفقیت در تعاملات و روابط اجتماعیذکر شده، آشکار می شود. این کتاب، مطالعه موردی است که در بر دارنده رهنمودهای اساسی برای والدین، مربیان و کارکنان مهد کودک، مربیان پیش دبستانی و مدارس ابتدایی، کارشناسان، مددکاران و روان شناسان کودک، دانشجویان گروه روان شناسی و دانشگاه فرهنگیان  می باشد.