در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پلی به سوی داستان نویسی

داستان برای آنکه به شکل داستانی کامل از ذهن نویسنده روی کاغذ انتقال یابد،مراحلی را می گذراند.این مراحل عبارتند از : 1-موضوع یابی 2-پیام 3-طراحی داستان 4-رشد و پرداخت داستان.شناخت این مراحل به نویسنده کمک می کند تا متوجه شود که داستان تا چه حد شکل گرفته است.نویسنده اگر این مراحل را به خوبی بشناسد،داستانش را سریع تر،بهتر و پر محتواتر می نویسد.