در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بدن انسان

21,500 تومان

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است : 1- مواد بدن انسان. 2- سازمان بدن و اندامهای او. 3- فرآورده های بدن انسان. بعضی از قسمتها را می توان به گونه ای کامل روی تصویر نشان داد، قسمتهای دیگر نیازمند شرح بیشتری است. در این کتاب بین شکلها و نوشته ها تعادلی برقرار است تا خواننده بتواند تصویری از سیماهای اساسی بدن انسان به دست آورد.در این کتاب از تصاویر رنگی متناسب استفاده شده است.این کتاب برای بار چهاردهم چاپ شده است و این خود گواهی بر مفید بودن محتوای این کتاب از نگاه خوانندگان دارد.