در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی

یکی از بسترهای مناسب برای توسعه مباحث نظری و عملی در زمینه تربیت اخلاقی آشنایی و مواجهه انتقادی با رویکردهای جدیدی است که در جهان برای تربیت اخلاق مطرح است.از این اثر که پیش رو دارید انتظار می رود زمینه ای برای پویایی فکری و عملی در ساخت تربیت اخلاقی را فراهم آورد.