نمایش 9 24 36

سنجش کلاسی نوین

تقریبا هر چیزی را که معلم نیاز دارد تا در مورد سنجش کلاسی بداند در این کتاب در نظر گرفته شده است. این روش‌ها عبارتند از: سنجش سنتی مداد- کاغذی، سنجش تکوینی، سنجش مبتنی بر عملکرد، سنجش اصیل، طرح آزمون جامع.

روان‌شناسی کاربردی ویژه معلمان

دانش روان‌شناسی، از مهمترین و ضروری‌ترین دانش‌های مورد نیاز معلمان در عصر حاضر می‌باشد. با توجه به این که روان‌شناسی بر بسیاری از وجوه زندگی ما اثر می‌گذارد، شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخصص در این رشته نیستند، آگاهی مختصری از این  دانش پویا داشته باشند، چه برسد به حرفه‌ی معلمی که سراسر محتاج به آن است. کتاب «روان شناسی کاربردی ویژه معلمان» تمام سعی خود را بر این بنا نهاده که به این امر مهم توجه نموده و بیشتر به صورت کاربردی به مسائل مورد نیاز معلمان بپردازد.

کودکان چگونه زبان می‌آموزند

27,000 تومان
این کتاب حاوی نکات بسیاری در خصوص  زبان و شکل‌‌گیری آن در کودکان است.  اینکه کلمات چگونه شکل می‌گیرند، چگونه ترکیب می‌شوند، معنای کلمات و جملات چگونه توسط کودکان فراگرفته می‌شود، و نظام آوایی چیست،تمام آن چیزی است که در این کتاب تهیه و تدوین شده است.