کتاب

چاپ سیزدهم کتاب «کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات» منتشر شد

«کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات» با هدف کمک به معلمان ریاضی مدارس ابتدائی توسط رابرت. ای. ریس، مری.ن. سایدام، مری مونتگو مری لیندکوئیست نوشته شده است.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه:امروزه نقش ریاضی درزندگی را نمی‌توان انکار کرد و سالهاست که ریاضی جزجدانشدنی ازدرس‌های مدرسه تا دانشگاه شده است همه ما کم و بیش با ریاضیات سروکار داریم. ریاضیات بحدی درهمه علوم نفوذ کرده است که آن را مادر تمام علوم می‌دانند. اما مطالعه و یادگیری درس ریاضی با سایر دروس متفاوت بوده و همیشه یکی از بحث برانگیزترین مباحث در زمینه خواندن و یادگیری دروس دوران تحصیل می‌باشد. بر خلاف خیلی از افراد که بر این باورند ریاضی یکی از شیرین‌‌ترین دروس دوران تحصیل است، بسیاری از افراد از آن فراری بوده و نسبت به یادگیری آن از خود مقاومت نشان می‌دهند. با چاپ این کتاب بر آن شدیم تا به راه‌‌کارهای کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات بپردازیم. مولفان این کتاب که از معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه اول و همچنین از اندیشمندان آموزش و پرورش کشور خود محسوب می‌شوند در این کتاب راه‌های بسیاری را برای معلمان می‌گشایند و نشان می‌دهند که زمان‌های کوتاه کلاسی، چه فرصت‌های گران‌بهایی هستند و معلم چگونه می‌تواند بحث‌های ساده دانش‌آموزان خود را در جهت صحیح هدایت کند و آنان را به فراگیری عمیق‌تر و لذت بخش‌تر ریاضیات فرا خواند.

این کتاب با ترجمه مسعود نوروزیان به دو بخش و شانزده فصل تقسیم شده است. در بخش اول(فصل اول تا پنجم) زمینه‌ای برای ایجاد احساس نیاز به تغییر در برنامه آموزش ریاضیات و چگونگی یادگیری کودکان فراهم شده است. در بخش دوم(فصل ششم تا شانزدهم) آموزش راهبرد‌ها، فنون و یادگیری فعالیت‌های مرتبط با مباحث ویژه ریاضیات را مورد بحث قرار می‌دهد. در انتهای هر فصل نیز تمرین‌هایی آمده است.

چاپ سیزدهم این کتاب با ۳۴۴ صفحه مصور و قیمت ۷۰۰۰۰۰ ریال در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس enma.ir موجود است.