نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کلاس بهشتی – آموخته ها و برداشت های من از کلاس‌های دکتر سعید بهشتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

9,600 تومان
آن هنگام که کشتی عمرم از مسیرِ اقیانوستعلیم و تربیت می‌گذشت، با آنکه خوبانِ عالم در مقابل معلمی، بسیار دیده بودم و لطفشان نصیبم شده بود، اما استاد بهشتی فرزانه دیگری بود! دست به قلم بُردم تا آموخته‌هایم از کلاس‌های استاد را با نگاه پدیدار شناسی روایت کنم تا سندی باشد از سلوکِ تعلیم بزرگان و مفاخر این سرزمین و منبعی برای الهام طریق معلمیِ کسانی که دستی بر آتش تعلیم و تربیت دارند و از آن مهم‌تر سهمی داشته باشیم در معرفی اندیشمندان مسلمانِ حاضر ایران عزیز...