در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ایران در عصر تیموری

10,000 تومان

هجوم تیمور نیز مانند چنگیز با سوختن ها،کشتن ها و ویرانی ها همراه بود.اما تفاوت اساسی که با هجوم چنگیز خان داشت،این بود که تیمور و به ویژه جانشینانش در برابر عظمت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، سر تعظیم و تسلیم فرود آوردند و توانستند هنر و دانش را به رونق و شکوفایی دوباره برسانند.در این کتاب،مخاطبان با ابعاد مختلف این دوره بیش از پیش آشنا می شوند.در این کتاب سرگذشت تاریخی این حوادث،به زیبایی بیان شده است.