نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

چگونه بنویسیم – از خواندن تا نوشتن

نوشتن یکی از مهارت های زبانی است با ظرایف و ویژگی های خاص خود؛ آغازین روزهای نوشتن در ذهن همه ما با صدای دیکته آموزگار تداعی می شود که شمرده و با صدای بلند می خواند و ما می نوشتیم.در این کتاب راجع به انسجام زبانی، انسجام واژگانی، انسجام معنایی در خصوص انشانویسی،مطالبی مفید با زبانی ساده و روان آمده است.این کتاب به بخش های گوناگون تقسیم می شود که در هر بخش،مهارتی را در خصوص خواندن و نوشتن،آموزش می دهد.