نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ملاحظات جنسیتی درنظام تربیت رسمی و عمومی

20,800 تومان

فمینیسم به معنای زن یاجنس مونث اخذشده است. در زبان فارسی معادل هایی چون "زن باروری" برای آن ابداع شده است.شناخت آن مستلزم شناخت دوره ها  ومراحل تحولی است.به طور کلی این جریان سه موج بزرگ را تاکنون پشت سر گذاشته است.اما همه این موج ها و یا رویکردها در این ایده مشترک هستند که زنان به دلیل جنسشان اسیربی عدالتی هستند.