در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

33,000 تومان
آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در هر کشوری، زمینه ساز و بستر آفرین رشد و توسعه

مدرسه و تربیت اخلاقی – تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی چند کشور جهان

بررسی تجارب ملل دیگر در عرصه تربیت اخلاقی یکی از نیازهای پژوهشی کشور ماست که این نیز کمتر مورد عنایت مراکز پژوهشی و پژوهشگران بوده است. بدیهی است که نظام‌های تربیت رسمی ملل دیگر - اگر نگویم بیشتر- دست کم به اندازه فرهنگ ما به مقوله اخلاق توجه دارند و بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت  آن‌ها در تربیت اخلاقی دانش‌آموزان برای ما می‌تواند آموزنده باشد. در پاسخگویی به این نیاز، این کتاب ترجمه و تألیف گردیده که در آن تجارب تعداد محدودی از کشور‌ها در زمینه تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی (مدرسه) بررسی شده است.