نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری سند تحول بنیادین وبرنامه درسی ملی – مجموعه‌ای از اسناد تحولی آموزش و پرورش

کتاب "سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی" مجموعه ای از اسناد تحولی آموزش و پرورش است. این سند تحول باید ما را به سمت اهداف اسلامی حرکت دهد. باید جامعه را به سبک اسلامی پیش برد.از معارف الهی،معارف اسلامی،معارف مدنی،معارف تمدن ساز،معارف انسان ساز،معارفی که یک ملت را سربلند می کند،پیشرو می کند،اگر در کتابهای ما وجود ندارد،آنهارا بگنجانیم.