در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان با نیازهای ویژه

واژه ی «یکپارچگی حسی» جهت بیان ارتباط و همبستگی فرآیندهای مرتبط با داده های حسی وارده به سیستم عصبی مرکزی با بروندادهای رفتارهای به کار گرفته شده است. اطلاعات حسی وارده به سیستم عصبی مرکزی بعنوان داده های خام در طی مراحل مختلف نظیر حس مستقیم و بلاواسطه تا کسب شناخت مورد پردازش قرار می گیرند.