نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تیمور – تاریخ بخوانیم

تاریخ را معلم انسان ها نامیده اند؛معلمی که در سینه اش خاطره های شیرین و تلخ و بر لب هایش،درس های بزرگ و کوچک دارد.هدف از تهیۀ مجموعۀ تاریخ بخوانیم،آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با تاریخ پر فراز و نشیب میهن ما،ایران است.در کتاب تیمور به سرگذشت وی پرداخته شده است و در خصوص فرمانروایی وی و فتوحاتش اطلاعاتی ارائه شده است.