نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پژوهشی در مبانی نظری تزکیه و تعلیم در آموزه دینی و وحیانی

یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین پایه های تاثیرگذار در تحولات حیات بشری، موضوع تعلیم و تزکیه است، زیرا مخاطب آن انسان است؛ انسانی که در آفرینش محور خلقت است و بعد ساختاری آفرینش او از پیچیده ترین مخلوقات حق تعالی است.