در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دانشنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش (1)

33,500 تومان

جامعه شناسی آموزش و پرورش یکی از حوزه های رشته جامعه شناسی است. موضوعات و مباحث این رشته علمی هم در بعد کلان ( ساختارهای اجتماعی) و هم در بعد خرد ( رفتارهای کنشگران) حیطه ی به نسبت وسیع و بسیار مهمی را تحت پوشش دارد. پرداختن به مباحث این حوزه از نیازهای راهبردی هر نظام آمورشی است که باید پیش از بیش مورد تامل واقع شود.

نگاه جامعه شناسی به آموزش و پرورش در واقع کاوش در مسایل مشترک نهاد آموزش و پرورش با جامعه به عنوان بستر نهاد های اجتماهی مختلف است. نهاد آموزش و پرورش به عنوان بنگاه انتقال دانش و فن و همچنین یکی از مهم ترین سامان دهنده های فرایند پر اهمیت جامعه پذیری محسوب می شود. بنابراین هم  داستان شدن این  دو مبحث در یک حوزه موضوعی، به مثابه نگاهی بنیادی به آموزش و پرورش می باشد.