نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پیشینه‌ی آموزش زبان فارسی در ایران

36,000 تومان

این کتاب فشرده ای از پویه های پایای علمی و آموزشی در قلمرو زبان فارسی است که از سده های نخست دوره ی اسلامی تاکنون در نظام تعلیم و تربیت مکتب خانه ای و آموزش مدرسی، کارا و نقشمند بوده اند.با خوانش این اثر،گلگشتی برای خواننده فراهم می آید تا با فضای آموزش خانقاه،دویره،مکتب خانه،نظامیه،حجره،دارالفنون و مدرسه ها و چگونگی آموزش آن ها آشنا شود.