در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

120,000 تومان

زبان فارسی، نمودار هویّت ملی و زبان رسمی آموزش مدرسه‌ای ما ایرانیان است.

آموزش درست زبان فارسی، گشودن دریچه‌های دانایی در برابر فراگیران است. تسلط در مهارت‌های زبانی، پیش‌درآمد یادگیری مؤثر دیگر علوم است. برنامه درسی زبان‌آموزی، در بالندگی تفکر و رشد شخصیت فرهنگی دانش آموزان، بیش و پیش از دیگر حوزه‌های یادگیری، تأثیرگذار است. این اثر، دست‌مایه گران‌بهایی است برای همه کسانی که در قلمرو تعلیم و تربیت گام بر‌می‌دارند؛ زیرا شناخت مهارت‌های اصلی زبان فارسی و کاربست صحیح آنها، یک شایستگی مشترک و فرابرنامه ای است؛ از این رو، مطالعه و شناخت دقیق هنجارهای آموزش زبان فارسی برای همه حوزه های یادگیری و زبان‌پژوهان ضروری است.