نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

انرژی آب و انرژی زمین گرمایی

4,400 تومان

نیاز جهان به انرژی رو به افزایش است .کارشناسان پیش بینی کرده اند که مصرف انرژی در جهان هر 35 سال دو برابر می شود. در این کتاب می آموزید :1- انرژی آب از کجا می آید؟ 2- انرژی زمین گرمایی چیست؟ 3- چگونه از جزر و مد،الکتریسیته فراهم می شود؟ 4- سود مندی ها و گرفتاری های انرژی آب و زمین گرمایی چیست؟