نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پرورش تفکر در موقعیت‌های یادگیری زبان

برای تقویت تفکر از طریق برنامه درسی و بخصوص درحوزه ی زبان آموزی و ادبیات،ایجاد موقعیت های یادگیری معنادار و رشد دهنده ی تفکر دانش آموز از طریق تمرکز روی فعالیت های متنوع یادگیری زبان،موقعیت های متفکرانه و خلاقانه،مبتنی بر کارکردهای مختلف زبانی و تقویت کننده ی درک مطلب و سواد زبانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این مجموعه کوشش شده تا برای مربیان،معلمان،کارشناسان و مولفان و دیگر دست اندرکاران حوزه برنامه درسی و آموزش و به خصوص آموزش زبان فارسی و همین طور محققان و کارشناسان طراحی و تولید برنامه های درسی،زمینه آشنایی بیشتری با ایجاد موقعیت های متنوع و غنی یادگیری زبانی فراهم آید.