نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تبیین برنامه زبان آموزی کودکان پیش دبستانی در مناطق دو زبانه

این کتاب توسط کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی،برای استفاده کارشناسان،دانشجویان و مربیان مراکز پیش دبستانی،تهیه شده است و راجع به دو زبانگی و مسائل کودکان مناطق دو زبانه ایران بحث می کند.همچنین برنامه درسی زبان آموزی در مناطق دو زبانه را ذکر می کند.این کتاب شامل بخش های گوناگونی همچون:دوزبانگی،تبیین برنامه زبان آموزی،روند طراحی و تولید یک واحد یادگیری و ... می باشد.