در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه تنفس – بدن انسان چگونه کار می‌کند

مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.در این کتاب از حقایق گوناگونی همچون آناتومی دستگاه تنفسی،انتشار مولکول های گاز،جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها،بیماری های تنفسی و ...بحث شده است و در کنار این مطالب،از تصاویر رنگی متناسب نیز استفاده شده است.