نمایش 9 24 36

کودکی بازیافته: چگونه بزرگ نشویم!

60,000 تومان
در کتاب «عبدالعظیم کریمی» با نام «کودکی باز یافته» شما نظاره گر دنیای جدیدی از آنچه که همه ما بزرگسالان

دکتر بگو چرا

29,600 تومان
این کتاب شامل 160 پرسش است که در 11 بخش تقسیم شده و در آن سعی شده است به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی مفید و کاربردی و در عین حال علمی و قابل فهم برای دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم داده شود . موضوعاتی مانند بهداشت، اختلالات تنفسی، پوست و بیماریهای آن، بیماری های قلبی خونی، غدد و اعصاب، اختلالات دستگاه گوارش، داروشناسی، ورزش ، خواب و مطالعه و ... از موارد متنوع مطرح شده در این کتاب است. دکتر ناصر صافی به همراه تیم علمی پزشککی ویراستاران این کتاب را در 136 صفحه برای نوجوانان به رشته تالیف در آورده است.

رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی

یکی از بسترهای مناسب برای توسعه مباحث نظری و عملی در زمینه تربیت اخلاقی آشنایی و مواجهه انتقادی با رویکردهای جدیدی است که در جهان برای تربیت اخلاق مطرح است.از این اثر که پیش رو دارید انتظار می رود زمینه ای برای پویایی فکری و عملی در ساخت تربیت اخلاقی را فراهم آورد.