نمایش 9 24 36

بازی متن و تصویر در کتاب های تصویری / نقد و نظریه ی ادبیات کودک

195,000 تومان
ویژگی منحصر به فرد کتاب های تصویری، ترکیب دو سطح ارتباط دیداری و واژگانی است. این ویژگی، آثار را  به

رشد کودک، تأملی بر نظریه ها(نقد و نظریه ی ادبیات کودک)

175,000 تومان
رشد کودک: تأملی بر نظریه ها، یکی از معد.د اثرهایی است که نظریه های مدرن و پسامدرن رشد کودک را

نقد، نظریه و ادبیات کودک

150,000 تومان
«نقد، نظریه و ادبیات کودک» نوشته پیتر هانت است. وی در این کتاب می کوشد که نشان دهد ادبیات کودک نقشی

فوت کوزه‌گری (مثل‌های فارسی و داستان‌های آن)

500,000 تومان
فوت کوزه‌گری یعنی کوتاه ترین راه رسیدن به موفقیت. آن هم راهی که دیگران از آن خبر نداشته باشند. هر

ادبیات کودک: هنر یا پداگوژی؟ (مجموعه نقد ونظریه ادبیات کودک)

30,000 تومان
این کتاب گزارش جامعی درباره ی ویژگی های ادبیات کودک است که تحقیق های چند دهه را در بر می

راهنمای آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

120,000 تومان

زبان فارسی، نمودار هویّت ملی و زبان رسمی آموزش مدرسه‌ای ما ایرانیان است.

آموزش درست زبان فارسی، گشودن دریچه‌های دانایی در برابر فراگیران است. تسلط در مهارت‌های زبانی، پیش‌درآمد یادگیری مؤثر دیگر علوم است. برنامه درسی زبان‌آموزی، در بالندگی تفکر و رشد شخصیت فرهنگی دانش آموزان، بیش و پیش از دیگر حوزه‌های یادگیری، تأثیرگذار است. این اثر، دست‌مایه گران‌بهایی است برای همه کسانی که در قلمرو تعلیم و تربیت گام بر‌می‌دارند؛ زیرا شناخت مهارت‌های اصلی زبان فارسی و کاربست صحیح آنها، یک شایستگی مشترک و فرابرنامه ای است؛ از این رو، مطالعه و شناخت دقیق هنجارهای آموزش زبان فارسی برای همه حوزه های یادگیری و زبان‌پژوهان ضروری است.

پلی به سوی داستان نویسی

داستان برای آنکه به شکل داستانی کامل از ذهن نویسنده روی کاغذ انتقال یابد،مراحلی را می گذراند.این مراحل عبارتند از : 1-موضوع یابی 2-پیام 3-طراحی داستان 4-رشد و پرداخت داستان.شناخت این مراحل به نویسنده کمک می کند تا متوجه شود که داستان تا چه حد شکل گرفته است.نویسنده اگر این مراحل را به خوبی بشناسد،داستانش را سریع تر،بهتر و پر محتواتر می نویسد.